Chodniki do remontu

Urząd Dzielnicy Praga Południe ogłosiła "konsultacje chodnikowe" w których czeka na głosy mieszkańców o miejscach które ich zdaniem wymagać mają pilnego remontu.

W oparciu o sygnały ze strony ludności, ustalona zostanie kolejności wykonywania remontów ulic na Pradze Południe.

Na zgłoszenia władze dzielnicy czekają do 30 kwietnia 2011 roku. Następnie po ich zakończeniu mają się rozpocząć prace remontowe.

Osoby zainteresowane są proszone o wypełnienie poniższej ankiety:

nazwa ulicy: (np. ul. Serocka)
……………………………………………………………


określenie odcinka: (np. między ul. Osowską a ul. Szaserów)
……………………………………………………………
……………………………………………………………

co wymaga naprawy: chodnik, jezdnia
……………………………………………………………

szczególne znaczenie ulicy:
(np. czy znajdują się przy nich ważne instytucje, lub z innych powodów jest na nich duży ruch)
……………………………………………………………


Wypełnioną ankietę można wysłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga- Południe, Wydział Infrastruktury  ul. Grochowska 274, 03 – 841 Warszawa, pocztą e-mailową na adres wir@pragapld.waw.pl, lub złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko Informacji w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274.

Państwa propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane i będą miały wpływ na ustalenie kolejności remontów chodników i ulic gminnych. Zgłoszenia dotyczące ulic nie będących w zarządzie Dzielnicy, zostaną przekazane ich zarządcom (np. Zarządowi Dróg Miejskich, spółdzielniom mieszkaniowym, itp.)
Źródło: Portal Twoja Praga
2011-05-06 12:26 1097

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.