Budżet Obywatelski: II Maraton Pisania Projektów

W sobotę 7 lutego 2015 r. pracownicy Urzędu Dzielnicy oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego uczestniczyli w II ogólnowarszawskim Maratonie Pisania Projektów. Celem tego wydarzenia była pomoc mieszkańcom w przygotowywaniu projektów. Nasi eksperci pomagali przygotowywać projekty z zakresu ochrony środowiska, architektury oraz kultury. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się też konsultacje z zakresu projektów rowerowych, których udzielali przedstawiciele Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej.

Pozostał jeszcze tydzień na składanie projektów z budżetu partycypacyjnego. Przypominamy, że projekty można składać do 17 lutego 2015 r. Na Pradze-Południe do dyspozycji mieszkańców jest kwota 4 171 462 zł. Projekty można składać :

• w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

• w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, stanowisko nr 20 (bez pobierania numerka) - w poniedziałki w godz. 08:00–18:00, wtorek – piątek w godz. 8:00 – 16:00.

• listownie - przesyłając projekt na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa z dopiskiem „Budżet Partycypacyjny” (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).

Projekt może mieć charakter ogólnodzielnicowy lub dotyczyć jednego z 8 obszarów lokalnych, na które została podzielona Praga-Południe, a jego szacunkowy koszt musi mieścić się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru :

 • Projekty ogólnodzielnicowe -  834 292, 00 zł
 • Gocław 792 372,00 zł
 • Grochów Południowy 645 042,00 zł
 • Saska Kępa 629 575,00 zł
 • Grochów Północny 306 705,00 zł
 • Grochów Centrum 442 643,00 zł
 • Kamionek 251 591,00 zł
 • Grochów Kinowa 183 149,00 zł
 • Przyczółek Grochowski 86 093 zł

Aby Państwu pomóc pracownicy Urzędu Dzielnicy są do państwa dyspozycji i pełnią dyżury konsultacyjne.

Jeżeli projekt dotyczy zadania z zakresu:

 • kultury można skontaktować się z Panem Mirosławem Salachem, ul. Podskarbińska 6, pok. 112, tel. (22) 443 54 69, e-mail: msalach@pragapld.waw.pl
 • sportu można skontaktować się z Panią Renatą Paprzycką, ul. Podskarbińska 6, pok. 114, tel. (22) 443 54 83, e-mail: rpaprzycka@pragapld.waw.pl
 • spraw społecznych można skontaktować się z Panią Grażyną Małek ul. Grochowska 274 pok. 212, w poniedziałki w godz. 10:00-12:00, tel. (22) 44-35-256, e-mail: gmalek@pragapld.waw.pl
 • środowiska można skontaktować się z Panią Sabiną Filipowicz ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 501, e-mail: sfilipowicz@pragapld.waw.pl lub z Panią Agnieszką Wernikowską ul. Podskarbińska 6, pok. 210, tel. (22) 44 35 519, e-mail: awernikowska@pragapld.waw.pl
 • oświaty można skontaktować się z Panią Joanną Dabińską ul. Podskarbińska 6, pok.222, tel. (22) 44-35-511, e-mail: jdabinska@pragapld.waw.plinformatyki można skontaktować się z Panem Karolem Sosińskim ul. Grochowska 274, pok.206 tel. (22) 44-35-289, e-mail:  ksosinski@pragapld.waw.pl
Dodatkowo w zakresie spraw prowadzonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami można kontaktować się z Panią Dominiką Adamską ul. Walewska 4, pok. 8A, tel. 22 300-35-09

Ponadto zapraszamy na ostatnie już dyżury członków Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego: 9 lutego w godz. 17:30 – 19:00 w Klubie Osiedlowym Groszek ul. Ostrzycka 2/4 oraz 10 lutego w PROM Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23 w godz. 17:30 -19:00.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-02-08 08:49 1108

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.