Aleja Waszyngtona

Aleja Jerzego Waszyngtona w Warszawie biegnie od Ronda Waszyngtona na Kamionku do Ronda Wiatraczna na Grochowie.
 
Jej poprzedniczką była kręta Czerwona Droga, usypana w 1914 roku z ceglanego gruzu rozbieranych wtedy carskich fortów Twierdzy Warszawa.

Czerwona Droga miała dla zaborcy znaczenie strategiczne. Łączyła bowiem świeżo wzniesiony Trzeci Most (Poniatowskiego) z najkrótszym szlakiem na wschód do Rosji - Traktem Brzeskim (ulica Grochowska na wysokości ulicy Terespolskiej)

Obecna Aleja Waszyngtona o prostym przebiegu powstała w latach latach 1928-38 po wykonaniu poważnych prac ziemnych i melioracyjnych.

16 sierpnia 1938 roku na aleję wyjechał autobus miejski o oznaczeniu trasy "K". Uruchomiono również linię tramwajową.

W 1950 roku poszerzono aleję dwukrotnie, przebudowano tory i zmieniono nawierzchnię.

W latach 1959-1966 pomiędzy ulicą Kinową i ulicą Grenadierów zbudowano osiedle "Kinowa".

W 1967 roku w Alei Waszyngtona  odsłonięto pamiątkowy głaz poświęcony 21 Warszawskiego Pułku Piechoty "Dzieci Warszawy" który we wrześniu 1939 roku w tym miejscu utworzył niezdobytą do czasu kapitulacji Warszawy redutę.

W 1970 roku pracownia drogowa BPBK "Stolika" przygotowała dwa projekty modernizacji torów tramwajowym. Pierwszy z nich przewidywał przesunięcie torowisk w stronę parku a drugi wydzielenie torowiska pośrodku dwóch jezdni. Żadne z tych koncepcji do dziś nie została zrealizowana.

W 1979 roku pod nr 33 Spółdzielnia "Osiedle Młodych" oddała do użytku potężny 11-to piętrowy blok z 309 lokalami mieszkalnymi.

W 1999 roku w Alei przy Szpitalu Grochowskim udostępniono ujęcie wody oligoceńskiej.

Ciekawostki

 • "...Zanieczyszczone i wilgotne tereny, otaczające park Paderewskiego (Skaryszewski), parowały w upalne dni, rzucając w przestrzeń chorobotwórcze miazmaty. W przedwieczornej porze letniej można tu ujrzeć przy ziemi mgławe opary - to mokradła oddychają zarazą..." - pisali, lekko dramatyzując kronikarze tej dzielnicy i ostrzegali: "...Nie należało posuwać się dalej - Czerwona Droga nie była oświetlona i zapuszczać się w te strony w porze wieczornej byłoby lekkomyślnością nie do darowania, gdyż męty społeczne dawały tu często znać o sobie...".
 • Przy jej budowaniu oprócz płatnych robotników pracowali: harcerze, uczniowie szkół, żołnierze, dawni legioniści i peowiacy. Przyświecała im myśl aby skrócić dojazd z Belwederu do Sulejówka dla marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • W miejscu obecnych ogródków działkowych planowana przygotować w 1934 roku wielką Wystawę Światową.
 • Do budowy nasypu Alei Waszyngtona wykorzystano gruz z rozebranego Fortu XI Grochów.
 • Do 1932 roku aleja nosiła nazwę Poniatowskiego.
 • Jest też jedyną ulicą w Warszawie ze specyficznie umieszczonymi torami tramwajowymi – znajdują się one po obu stronach ulicy, poza jezdnią, po jednym torze z każdej strony. Powoduje to konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu z alei w prawo, w boczne uliczki.
 • W 1948 roku zaproponowano zmianę nazwy alei z Waszyngtona na gen. Władysława Sikorskiego. Wcześnie bowiem zaplanowano iż Aleje Jerozolimskie wrócą do tradycyjnej nazwy (w latach 1945-49 nosiły właśnie nazwę Sikorskiego). Propozycja Obywatelskiej Komisji ds. Nazewnictwa Ulic przy Miejskiej Radzie Narodowej została odrzucona.
 • Na odcinku około kilometra (od ronda Waszyngtona do ul. Międzynarodowej oraz od ul. Kinowej do ul. Międzyborskiej), poza torami tramwajowymi w kierunku ronda Wiatraczna, znajduje się równoległa jednokierunkowa jezdnia dla ruchu lokalnego.
 • Tuż za Rondem Waszyngtona pod numerem 2A znajduje się liczący 13 pięter wieżowiec wybudowany w latach 1962-63 według projektu Marka Leykama – ówcześnie najwyższy budynek prawobrzeżnej Warszawy.
 • W al. Waszyngtona od 1958 roku kursuje po niemalże niezmienionej trasie autobus łączący Wawer z Ochotą: w latach 1958-1993 nosił oznaczenie C, a od 1993 roku 521.
 • Aleja jest poświęcona pamięci Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nazwa ta obowiązywała przez cały okres PRL'u
 • Do Alei przylega tereny Parku Skaryszewskiego, Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych oraz Ogród Działkowy "Waszyngtona" Polskiego Związku Działkowców czynią tą aleję jedną najbardziej "zielonych" w Warszawie.
 • W 2005 roku słowo "ulica" zostało zmienione na "aleja".
 • 9 listopada 2009 roku około godziny 17.00 nieznany sprawca ostrzelał dwa tramwaje i autobusy jadące Aleją Waszyngtona.
Źródło: Portal Twoja Praga
2012-08-07 10:30 1043

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.