60-lecie Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa

Jubileusz szkoły nr 72 z ulicy Paca 44 na Grochowie
Jubileusz szkoły nr 72 z ulicy Paca 44 na Grochowie
27 listopada 2015 roku 60-lecie istnienia obchodziła Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa, mieszcząca się przy ul. Paca 44. Placówka funkcjonuje na Grochowie od 1 września 1955 roku, pierwotnie nosiła nazwę TPD 29, zaś od 1 kwietnia 1957 r. nosi numer 72. Od początku silnie związana była i jest z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Swoje dzisiejsze imię, „Przyjaciół Grochowa”, placówka nosi od dnia 1 września 2006 roku.

Wśród uczestników szkolnego święta znaleźli się m.in.: przewodnicząca dzielnicowej Komisji Oświaty i Sportu Irena Bartosińska, zastępca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz, naczelnik południowopraskiego Wydziału Oświaty i Wychowania Marzenna Adamiak, dyrektor DBFO Praga-Południe Robert Sagan, dyrektor OPS Praga-Południe  Małgorzata Brzózka, dyrektor OPP nr 3 Jolanta Skrzyczewska, przedstawiciele oświatowych związków zawodowych, harcerstwa oraz oczywiście uczniowie, rodzice i grono pedagogiczne na czele z dyrektor szkoły Dorotą Bindą. Na uroczystości zjawili się również byli nauczyciele i uczniowie placówki oraz liczni dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli i szkół z Pragi-Południe.

Zastępca burmistrza Jarosław Karcz odczytał list Tomasza Kucharskiego, burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, z podziękowaniami i życzeniami dla społeczności szkolnej, jak również we własnym imieniu gratulował zebranym nauczycielom i uczniom za odniesione sukcesy na polu oświaty i wychowania. W związku z jubileuszem szkoły Zarząd Dzielnicy Praga-Południe ufundował uczniom i kadrze pedagogicznej placówki rzutnik multimedialny.

W części artystycznej obchodów 60-lecia istnienia placówki uczestniczyli zarówno obecni uczniowie szkoły, jak i seniorzy, którzy w sposób humorystyczny przedstawili realia funkcjonowania szkoły w latach 50. XX wieku, za co zostali nagrodzeni przez zebranych gromkimi brawami.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Praga-Południe życzymy uczniom, nauczycielom i wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 72 im. Przyjaciół Grochowa dalszych sukcesów w nauce i pracy.
2015-12-09 21:53 3150

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.