35-lecie Przedszkola Specjalnego nr 249

W sobotę 20 maja 2006 roku odbył się festyn integracyjny z okazji 35-lecia istnienia Przedszkola Specjalnego nr 249. W festynie wzięły udział: dzieci i ich rodzice, a także absolwenci, byli pracownicy oraz wszyscy przyjaciele placówki.

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Antoni Stradomski – zastępca burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Pani Marzenna Czarnocka – wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, P ani Lilla Osmycka – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe, Dorota Lesiak – przedstawiciel ZNP, Pani Katarzyna Mierzejewska – członek Zarządu Fundacji „Przyjaciel”, k s. Andrzej Kowalski – duszpasterz osób niepełnosprawnych. Wśród przybyłych gości szczególnie miło było nam powitać Panie: Irenę Paśnicką oraz Józefę Paluch – pierwszych dyrektorów przedszkola.

W trakcie kilkugodzinnej zabawy, do której zachęcały nauczycielki oraz artyści Teatru "Złoty Dukat" dzieci bawiły się na dyskotece, uczestniczyły w zabawach i konkursach sportowych, budowały kartonowe domy, wraz z rodzicami korzystały z porad pielęgniarek. W stoisku z obrazkami namalowanymi przez dzieci z Domu Kultury w Okuniewie oraz nauczycielki przedszkola chętni mogli zakupić prace plastyczne. Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na realizację zajęć dogoterapii prowadzonych od kilku lat w przedszkolu przez terapeutki z Fundacji "Przyjaciel".

Podsumowaniem dobrej zabawy był słodki poczęstunek oraz olbrzymi tort, którym poczęstowani zostali wszyscy uczestnicy festynu. Po czterogodzinnej zabawie dyrektor przedszkola – Pani Dorota Puławska, dziękując za udział w uroczystości zachęcała przybyłych gości do stałego kontaktu z naszą placówką, jej wychowankami i pracownikami.

Przedszkole Specjalne nr 249 jest jedynym przedszkolem publicznym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na terenie prawobrzeżnej części Warszawy. Opieką otoczone są tu dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim z upośledzeniami sprzężonymi, z cechami autystycznymi lub autyzmem, z takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają lub uniemożliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego. Obecnie w 4 oddziałach: "różowym", "zielonym", "niebieskim" i "żółtym" przebywa łącznie 39 wychowanków w wieku od 3 do 10 lat.

Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia i zabawy organizowane przez nauczycielkę w grupie, indywidualne zajęcia rewalidacyjne, rytmikę z elementami muzykoterapii, logorytmikę, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia terapeutyczne z psychologiem, wycieczki, teatrzyki, zajęcia dogoterapii.

Dyrektor placówki, pani Dorota Puławska mówi: "staramy się tworzyć naszym dzieciom warunki do nabywania umiejętności na miarę ich indywidualnych możliwości i predyspozycji. Nasze codzienne działania mają prowadzić podopiecznych do indywidualnego sukcesu oraz kształtować cechy sprzyjające rozwijaniu samodzielności każdego dziecka. W pracy stosujemy nowatorskie metody terapii i wychowania".
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-05-21 19:23 1189

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.